Koniec z korektą kosztów w przypadku braku uregulowania należności

Przypomnijmy, iż przepisy te zostały wprowadzone w 2013 r. w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym, jednakże w praktyce okazały się problematyczne dla podatników z uwagi na biurokratyczny wymóg śledzenia płatności w odniesieniu do każdej dostawy towarów i świadczenia usług z osobna. W wyniku zmian, niezależnie od faktu, jaki termin płatności ustaliły strony i kiedy ona nastąpi, zaksięgowane faktury będą kosztem podatkowym na zasadach ogólnych. Organy podatkowe w dalszym ciągu będą jednak kwestionować zaliczenie nieuregulowanych faktur do kosztów podatkowych (KUP może być tylko wydatek faktycznie poniesiony – wskazał na to m.in. NSA w wyroku z dnia 15 października 2013 r., sygn. akt: II FSK 2924/11). Bez zmian pozostanie również 150 dniowy termin dla dłużnika do opłacenia faktury, po którym w przypadku braku uregulowania należności, będzie zobowiązany do korekty. Nowelizacja przewiduje też przepisy przejściowe – jeżeli dłużnik dostanie fakturę w połowie listopada i nie ureguluje jej w standardowym terminie 30 dni (tj. do połowy grudnia 2015 r.), będzie musiał wyłączyć ją z kosztów, jeśli następnie ureguluje płatność w styczniu 2016 r., będzie mógł zwiększyć koszty dotyczące stycznia 2016 r. W przypadku, gdy dłużnik, który otrzyma fakturę w połowie grudnia i nie ureguluje jej w standardowym terminie 30 dni (tj. do połowy stycznia 2016 r.), nie będzie ciążył na nim obowiązek korekty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *