Koniec z Mieszkaniem dla Spryciarzy

Luka pozwalała zatem na przystępowaniu do programu osób posiadających wystarczająca kwotę na zakup mieszkania i na natychmiastową spłatę kredytu – uzyskiwali oni rządowe wsparcie do kredytu, który niezwłocznie regulowali po zakupie. Część banków zabezpieczyła się podobnymi praktykami wcześniej wprowadzając opłaty za wcześniejsza spłatę kredytu, co jednakże ze względu na ich wysokość nie powodowało iż opisany powyżej sposób był nieopłacalny.
Przykład: Rodzina z dzieckiem posiadająca wystarczająca ilość środków pieniężnych na zakup nowego mieszkania zaciąga kredyt ze wsparciem rządowym na zakup mieszkania o powierzchni 50 m2 w Warszawie. Uzyskuje dopłatę w wysokości ok. 45 tys. PLN a kredy reguluje niezwłocznie. Mieszkanie zostało zakupione taniej o kwotę dofinansowania kredytu. Nawet 5 % opłata za wcześniejszą spłatę kredytu pozwala na opłacalność manewru.
W wyniku zmian znowelizowano przepisy ustawy o MdM (Dz.U. z 2015 r. poz. 1194) i od dnia 1 września 2015 r. wcześniejsza spłata kredytu jest niemożliwa – art. 14 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy przewiduje, że w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania spłata całości lub części kredytu (większej niż wysokość przyznanego finansowego wsparcia) udzielonego w ramach programu będzie skutkować koniecznością zwrotu (w wysokości odwrotnie proporcjonalnej do końca upływu ww. 5-letniego okresu) części udzielonego dofinansowania wkładu własnego.
Zmianami nie są objęte osoby, którzy spłacili całość lub część kredytu zaciągniętego przed dniem 1 września 2015 r. bądź do tej daty zaciągnęły kredyt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *