Koniec z ZFŚS dla małych firm?

Przypomnijmy, iż w świetle obecnie obowiązujących przepisów zatrudnienie powyżej 19 pracowników wiąże się obowiązkiem tworzenia ZFŚS co zdaniem Ministerstwa skutkuje ograniczeniem zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę i zwiększenie liczby umów cywilnoprawnych. 
Projekt zakłada fakultatywny wybór pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników dotyczący stworzenia ZFŚS. U przedsiębiorców zatrudniających nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, u których istnieje zakładowa organizacja związkowa, również ona będzie mogła wystąpić z wnioskiem o utworzenie ZFŚS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *