Koniunktura gospodarcza- przetwórstwo przemysłowe

Ludzie biznesu prowadzący działalność w obszarze określonych segmentów przetwórstwa przemysłowego odnotowują zróżnicowane oceny koniunktury. Najkorzystniejsze oceny ogólnego klimatu koniunktury spostrzegają producenci: wyrobów farmaceutycznych, papieru i artykułów z papieru, wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych, chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Najgorzej przedstawia się koniunktura wyrobów tekstylnych, odzieży, skór i wyrobów skórzanych, a także mebli.

GUS/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *