Koniunktura gospodarcza w przetwórstwie przemysłowym – stan na kwiecień

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie poszczególnych działów przetwórstwa przemysłowego zgłaszają zróżnicowane oceny koniunktury. Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci: wyrobów farmaceutycznych, chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, papieru i wyrobów z papieru, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych. Najbardziej negatywnie swoją koniunkturę oceniają producenci: odzieży, wyrobów tekstylnych, prowadzący działalność w zakresie poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji.
GUS/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *