Konsultacje \”Założeń do Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki\”

Względnie niskie koszty pracy, a także dostępność dość tanich surowców przestają być wystarczające dla zapewnienia konkurencyjności na scenie międzynarodowej, dlatego też przedsiębiorcy zobligowani są do ciągłego poszukiwania innych źródeł przewag konkurencyjnych. Taką powinna być innowacyjność. Kluczem są maksymalizacja efektywności i optymalizacja zużycia zasobów (wiedza, kapitał, praca, surowce i zasoby naturalne).

Założenia Strategii przedstawiają najistotniejsze działania kraju na rzecz zintensyfikowania modernizacji i efektywności gospodarki. Zostały one objęte w dwóch zakresach:

   1. uwarunkowania rozwoju prezentujące podejmowane akcje niezbędne dla rozwoju innowacyjnej i efektywnej gospodarki, tj. lepsze warunki makroekonomiczne, lepsze prawo, dobry poziom administracji i infrastruktury;
   2. wydajność zasobów opisujące działania bezpośrednie, tj. efektywność pracy, wiedzy, kapitału i zasobów naturalnych.

Akcesoryjną kategorią jest promocja polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.

Wszelkie opinie, komentarze czy uwagi  do Założeń do Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki będą bardzo cenne. Prosimy je zatem przesyłać na adres e-mail: strategia@mg.gov.pl.

***

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki będzie jedną z dziewięciu docelowych strategii rozwoju, zaplanowanych do realizacji w latach 2011-2020. Omawiana strategia związana jest z ideą zoptymalizowania liczby obowiązujących dokumentów strategicznych zawartą w „Planie uporządkowania strategii rozwoju”, zaakceptowanym przez Radę Ministrów 27 listopada 2009 roku.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *