Kontrola zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych, który jest partnerem w projekcie systemowym realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wydał bezpłatną publikację nt. zamówień publicznych.

 

Publikacja prezentuje wyniki kontroli prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych w latach 2009 i 2010 oraz wskazuje na wybrane przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych, których nie zastosowanie lub błędna interpretacja skutkuje nieprawidłowościami w postępowaniach przetargowych lub nieważnością umowy o zamówienie publiczne. Lektura publikacji może przyczynić się do uniknięcia błędów w procesie udzielania zmówień publicznych.
 
 
PARP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *