Kontrolowany wypoczynek, czyli o prawie pracodawcy do wezwania z urlopu

Co do zasady, zgodnie z art. 167 § 1 KP, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, tylko wówczas, gdy jego obecność w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W przywołanego przepisu wynika, że pracodawca może przywołania z urlopu, ale tylko w określonych przypadkach. Mianowicie, w dniu, w którym pracownik rozpoczynał urlop pracodawcy nie mogły być znane okoliczności, które uzasadniałyby obecność pracownika w zakładzie pracy.
 
Jednocześnie należy zauważyć, że do pracodawcy należy poniesienie kosztów związanych z odwołaniem z urlopu.
 
Stosunkowo problemowo kwestią może być dopuszczalność odwołania pracownika w każdej formie, zarówno telefonicznie, mailowo, czy też sms-em.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.       

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *