Korekty przychodów i kosztów po nowemu

W wyniku zmian, rozliczanie faktury korygującej i innych dokumentów korygujących będzie dokonywane w bieżącym okresie rozliczeniowym. Wprowadzone regulacje będą dotyczyć analogicznie korekty odpisów amortyzacyjnych. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do przypadków, które wystąpią po dniu 1 stycznia 2016 r. i przed tą datą, jeżeli zdarzenie powodujące korektę nastąpi później.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *