Korepetytor zapłaci tylko 8,5% podatku

Początek roku szkolnego oznacza także rosnące zapotrzebowania na usługi korepetytorów. Skarbówka zgadza się, że nauczyciel może założyć działalność gospodarczą i wybrać rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stawka wynosi jedynie 8,5 proc. Do tego dochodzi stała kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Potwierdzeniem tego jest jedna z najnowszych interpretacji (nr 0113-KDIPT2-1.4011.495.2022.1.AP) w sprawie podatniczki, która prowadzi działalność gospodarczą zakwalifikowaną pod PKD 85.59.B jako „Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Grupowanie to obejmuje m.in. korepetycje, w tym z języków obcych. Obecnie rozlicza się na zasadach ogólnych, ale od 2023 r. planuje przejść na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Nie posiada wykształcenia pedagogicznego. Nie planuje też zatrudniać pracowników. Zapytała, czy w tej sytuacji właściwa będzie stawka 8,5 proc.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił pozytywnej odpowiedzi. Przypomniał, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu z działalności gospodarczej zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych usług. Podstawą do zakwalifikowania przychodów do odpowiedniej stawki jest określenie dla danej działalności symbolu PKWiU (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług). Jeśli podatnik ma trudności w ustaleniu PKWiU, może wystąpić o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego.

Opodatkowanie 8,5%

Przypomniał też, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy ryczałtowej stawka od świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85) wynosi 8,5 proc. przychodów. Natomiast od początku 2022 r. rozliczenie usług edukacyjnych według stawki 8,5 proc. nie jest uzależnione od tego, czy usługi te są wykonywane (czy też nie) w ramach wolnego zawodu.

„Przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.59.19.0 (Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) mogą być opodatkowane 8,5 proc. stawką ryczałtu” – stwierdził dyrektor KIS.

Zaznaczył jednak na koniec, że interpretacja będzie chroniła podatniczkę przy założeniu, że poprawnie oznaczyła PKWiU.

Przypomnijmy, że zaletą rozliczenia ryczałtem jest określona kwotowo składka zdrowotna. Przy przychodach poniżej 60 tys. zł płaci się 336 zł składki miesięcznie, między 60 tys. zł a 300 tys. zł – 560 zł miesięcznie, a powyżej 300 tys. zł – 1008 zł. Wadą jest bak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Ta forma opodatkowania nie opłaca się więc tym, którzy ponoszą wysokie koszty, np. na wynajem biura lub zatrudniają pracowników.

Źródło: Rzeczpospolita

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *