Wydatki na emisję akcji kosztami uzyskania przychodów

Czy można powiązać środki pozyskiwane przez spółkę w drodze emisji akcji z osiąganymi przez nią przychodami? Zdecydowanie tak, jakkolwiek związek ten będzie miał w większości przypadków charakter pośredni. Wzmocnienie kondycji finansowej spółki, a przez to umocnienie jej pozycji na rynku ma potencjalny wpływ na zachowanie lub zabezpieczenie istniejących, jak i stworzenie nowych źródeł przychodów. Pozyskanie dodatkowych funduszy pozwala rozszerzyć zakres prowadzonej działalności, sfinansować nowe inwestycje lub rozwinąć istniejące już przedsięwzięcia. Wszystkie te zdarzenia zdecydowanie będą mieścić się w zakresie znaczeniowym zachowań zmierzających do osiągnięcia przychodów bądź zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów.

Niemniej jednak, pewne zapisy ustawy o CIT prowadzą do rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i wojewódzkich sądów administracyjnych, zapadłych na gruncie komentowanego zagadnienia. W myśl art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT, nie zalicza się za przychody przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. Część organów podatkowych oraz sądów administracyjnych wskazuje, że skoro przysporzenia otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego nie stanowią przychodów, do wydatki z nimi związane nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. W wyroku z 29 stycznia 2009 r. (sygn. II FSK 1560/07) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wydatki związane z podwyższeniem kapitału nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wyrok ten najprawdopodobniej wpłynie na dotychczas w części korzystne dla podatników orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych – jak np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 15 listopada 2007 r. (I SA/Gd 753/07), wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 października 2007 r. (sygn. 1146/07). Jednocześnie wyrok z 29 stycznia 2009 r. może być początkiem niekorzystnej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego przy rozpatrywaniu ewentualnych skarg kasacyjnych dotyczących przedmiotowego problemu.

Jedna myśl na temat “Wydatki na emisję akcji kosztami uzyskania przychodów”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *