Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie prowadzenie ksiąg rachunkowych w języku polskim – część 2

Przypomnieć należy iż raport księgowy to zestawienie informacyjne o określonej strukturze, sporządzane na podstawie danych zawartych w księgach rachunkowych.

KSR podkreśla iż często w skład zestawu raportów dostępnych w systemie finansowoksięgowym w języku polskim wchodzą raporty, których zawartość informacyjna pokrywa się z zawartością informacyjną ksiąg rachunkowych (reguluje to zagadnienie art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Do takich raportów zaliczymy dane raporty obejmujące dane:

a) dziennika;
b) zapisów kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych;
c) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
d) inwentarza.

W związku z bezwzględnym nakazem prowadzenia ksiąg rachunkowych w języku polskim dane wynikające z tych raportów powinny być w języku polskim. Warto zwrócić uwagę iż w tych raportach można oczywiście także posługiwać się symbolami czy kodami. O takiej możliwość opisaliśmy w 1 części opracowania.

Dzięki takiemu rozwiązaniu ( i oczywiście pod warunkiem posiadania w jednostce opisu znaczenia kodów i symboli w języku polskim ) można uniknąć problemów w przypadku korzystania z oprogramowania. Takie raporty (których zawartość informacyjna pokrywa się z zawartością informacyjną ksiąg rachunkowych), powinny także spełniać inne wymogi określone w ustawie o rachunkowości.  Czyli na przykład muszą mieć podsumowania na kolejnych stronach, numer wersji systemu. Oczywiście wymogi te dotyczą zarówno prezentowanych danych, jak i pozostałych elementów raportu takich jak:

  • nazwa księgi rachunkowej;
  • nagłówki i stopki raportu;
  • nazwy kolumn i wierszy.

Dostępność raportów może być zapewniona albo bezpośrednio z systemu FK albo poprzez inne rozwiązania informatyczne.

KSR zwraca uwagę iż pozostałe raporty, które wykraczają poza minimalne wymogi dotyczące zawartości informacyjnej ksiąg rachunkowych, mogą być traktowane jako dodatkowe i nie muszą być dostępne w języku polskim.

Warto w tym miejscu podkreślić iż dokumentacja opisująca sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych powinna być dostępna w języku polskim (art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy), w tym także stanowiące jej składnik dokumenty opisujące raporty odzwierciedlające księgi rachunkowe.

Podstawa prawna
Uchwała nr 5/10 Stanowisko Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 kwietnia 2010 r. stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *