Kurs rachunkowości od podstaw

Nowelizacja przepisów z 2014 r. dokonana na podstawie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, umożliwiła zajmowanie określonych stanowisk bez dodatkowych wymogów formalnych. Wśród zawodów uwolnionych znalazła się również „profesja księgowego”, ułatwiając tym samym możliwość podjęcia pracy związanej z księgowością.

Ułatwienie dostępu do pełnienia funkcji księgowego nie zastąpi jednak określonej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania tego zawodu. Księgowość to wymagający i odpowiedzialny zawód a przede wszystkim zawód, w którym liczy się ciągły rozwój.

Osoby, które swoją ścieżkę kariery wiążą z księgowością i chciałyby zbudować solidną podstawę do wykonywania zawodu księgowego w oparciu o tzw. pełną księgowość, powinny skorzystać z praktycznego kursu „Akademia księgowości”, organizowanego nieprzerwanie od ponad 10 lat przez ADN Akademię Biznesu. Kurs księgowości prowadzony jest od podstaw do samodzielnego księgowego, co oznacza, że zaczynając od zupełnych podstaw w rezultacie przygotuje do samodzielnej pracy w wykonywaniu czynnościach księgowych. Ćwiczenia praktyczne, które stanowią 80% zajęć, oparte są na dużej ilości ćwiczeń dotyczących księgowań, rachunkowości, ewidencjonowania, podatków, bilansowania i pracy na Symfonii. Wykładowcy (praktycy) chętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem i udzielają praktycznych porad.

Po ukończeniu kursu każdy Uczestnik zna wszystkie niezbędne zagadnienia jakie powinien wykonywać każdy księgowy a tym samym jest przygotowany do podjęcia pracy w tym wciąż istotnym na rynku pracy zawodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *