Kwoty najniższej emerytury i renty, dodatków do emerytury i renty oraz maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

od 1 marca 2009 r. (Mon. Pol. 2009 r. Nr 14, poz. 188))

(*) Kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:

 675,10 zł miesięcznie – emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy,

 519,30 zł miesięcznie – renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.

Kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:

 pielęgnacyjnego – 173,10 zł miesięcznie,

 dla sieroty zupełnej – 325,36 zł miesięcznie.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty, wynoszą:

 467,09 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 350,34 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

 397,05 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba

od 1 marca 2008 r.

(*) Kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:

 636,29 zł miesięcznie – emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy,

 489,44 zł miesięcznie – renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.

Kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:

 pielęgnacyjnego – 163,15 zł miesięcznie,

 dla sieroty zupełnej – 306,65 zł miesięcznie.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty, wynoszą:

 440,24 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 330,20 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

 374,22 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba

od 1 marca 2006 r.

(*) Kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:

 597,46 zł miesięcznie – emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy,

 459,57 zł miesięcznie – renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.

Kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:

 pielęgnacyjnego – 153,19 zł miesięcznie,

 dla sieroty zupełnej – 287,93 zł miesięcznie.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty, wynoszą:

 413,37 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 310,05 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

 351,38 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba

od 1 marca 2004 r.

(*) Kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:

 562,58 zł miesięcznie – emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy,

 432,74 zł miesięcznie – renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.

Kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:

 pielęgnacyjnego – 144,25 zł miesięcznie,

 dla sieroty zupełnej – 271,12 zł miesięcznie.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2001 r., nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty, wynoszą:

 389,24 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 291,95 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

 330,87 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba

od 1 marca 2003 r.

(*) Kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:

 552,63 zł miesięcznie – emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy,

 425,09 zł miesięcznie – renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.

Kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:

 pielęgnacyjnego – 141,70 zł miesięcznie,

 dla sieroty zupełnej – 266,33 zł miesięcznie.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2001 r., nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty, wynoszą:

 382,36 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 286,79 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

 325,02 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba

 

(*) Podstawa prawna
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent. (Mon. Pol. z 2004 r. Nr 10, poz. 162).

81164

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *