Legitymacje służbowe pracowników KAS

Legitymacje służbowe pracowników Krajowej Administracji Skarbowej wydane przed dniem wejścia w życie ustawy o KAS mogą być wykorzystywane zarówno w kontrolach, które się rozpoczęły przed 1 marca 2017 r., jak również w nowych kontrolach po 1 marca 2017 r.

               W związku z reorganizacją organów podatkowych od 1 marca 2017 roku pracownicy i funkcjonariusze KAS,  mogą posługiwać się w toku kontroli celno-skarbowej oraz kontroli podatkowej dotychczasowymi legitymacjami służbowymi. Taka kompetencja wynika z art. 185 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie, z którym dotychczasowe legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed 1 marca 2017 roku, pracownikom izby skarbowej, urzędu kontroli skarbowej, wywiadu skarbowego, wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, pracownikom jednostki organizacyjnej, przy pomocy której Generalny Inspektor Informacji Finansowej wykonuje swoje zadania, oraz funkcjonariuszom celnym i inspektorom kontroli skarbowej, zachowują ważność do czasu wydania nowych, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie tej ustawy. Utrzymano zatem aktualność posiadanych przez pracowników i funkcjonariuszy KAS legitymacji służbowych, na których widnieją nie istniejące już organy podatkowe. Przepisy przejściowe w tym zakresie znajdują w szczególności zastosowanie w przypadku pracowników nowego organu podatkowego jakim jest naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Przypomnijmy również, że już samo wszczęcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej może nastąpić na legitymację. Przykładowo zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana na podstawie legitymacji służbowej. Podobnie kontrole prowadzone na podstawie art. 62 ust. 5 ww. ustawy, m.in. na drogach, w portach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży, są wykonywane na podstawie okazywanych legitymacji służbowych oraz stałego upoważnienia do wykonywania kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *