Lewiatan oczekuje zmian w ustawie VAT

Plan zmian w podatku VAT dotyczy: uproszczenia reguł rozliczeń podatku VAT z tytułu wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek, eliminację regulacji traktujących o obowiązku otrzymania potwierdzania odbioru faktur korygujących, wprowadzenie doprecyzowania nt. dokumentów konfirmujących zrealizowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, likwidację zaliczek w rozliczeniach kwartalnych w podatku VAT, a także ułatwienia w obszarze wystawiania zbiorczych faktur korygujących. Z kolei propozycja zmian ustawy – Ordynacja podatkowa mówi o konieczności złagodzenia sankcji dla podatnika, który obniżył podatek należny o podatek naliczony z faktury, która niepoprawnie wykazywała podatek VAT.

Dodatkowo, Rada zaprezentowała także projekt  przepisów dających możliwość wystawiania, przesyłania lub udostępniania, jak również przechowywania faktur VAT tylko w wersji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub też z użyciem systemu EDI.

Ponadto, Rada przedstawiła solucje, mogące stać się pewną formą prewencji oszustw podatkowych, które w ostatnim czasie rozwijają się na dość dużą skalę poprzez wyłudzenia podatku VAT z wykorzystaniem handlu prawami do emisji Co2. Przez wzgląd na fakt, że najważniejszym elementem tego schematu jest podmiot, sprzedający prawo do emisji, naliczający podatek VAT i pobierający go od kupującego, lecz nie odprowadzający go urzędom podatkowym, a po zrealizowaniu operacji znikający, projektowane przez Radę Podatkową PKPP Lewiatan rozwiązanie daje możliwość rozliczenia podatku VAT w takich transakcjach przez nabywcę. Dzięki temu, bardzo banalnemu rozwiązaniu, eliminuje się finansowe rozliczenie podatku VAT pomiędzy sprzedającym a kupującym, co wyklucza możliwość wyłudzenia podatku VAT.

Lewiatan/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *