Licencja pilota a podatek VAT

                      Zdobycie Licencji Pilota Samolotowego Zawodowego (CPL) jest możliwe dopiero po odbyciu szeregu szkoleń. Fundamentem do zdobycia tej licencji jest natomiast licencja PPL, czyli Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego. Ustawodawca wprowadził ponadto od 2014 r. możliwość zdobycia Licencji Pilota Rekreacyjnego (na lekkie statki powietrzne), czyli LAPL(A). Poza różnicami w uprawnieniach, które dają wymienione licencje, różnica dotyczy również podatku VAT.

PPL i CPL a VAT

            Mianowicie, w przypadku PPL i LAPL(A) nie ma możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 UoVAT. Szkolenia prowadzące do uzyskania tych licencji nie są bowiem formą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Posiadacz tych licencji nie ma uprawnienia do wykonywania lotów za wynagrodzeniem[1]. Zatem posiadając taką licencję możemy zabrać znajomych lub rodzinę na lot po okolicy, ale ma to jedynie charakter przysługi, atrakcji niedzielnego obiadu, lub podzielenia się z najbliższymi swoją pasją. Tym samym firmy szkoleniowe, które przygotowują do tych licencji nie mogą zastosować zwolnienia z podatku VAT. Inaczej wygląda sytuacja, gdy już posiadamy wskazane licencje i pragniemy rozwijać nasze zamiłowanie do latania, tworząc z pasji pracę.

            W takim wypadku firma szkoleniowa może zastosować  zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29. Licencja CPL ma bowiem charakter kształcenia zawodowego. Celem takiego szkolenia jest uzyskanie uprawnień i zdobycie kwalifikacji zawodowych. Natomiast odbycie szkolenia, które poszerzy wiedzę oraz umiejętności i praktykę – jest niezbędne dla zdobycia uprawnień zawodowych. Tym samym firma szkoląca w tym zakresie może zastosować zwolnienie.

PPL z CPL a VAT

            Warto jednak zwrócić uwagę na to, że możliwe jest zastosowanie formy szkolenia modułowego. Na czym ona polega? Mianowicie, osoba zainteresowana posiadaniem licencji CPL –  jak wspominałem – musi najpierw zdobyć licencję PPL. Zatem, firma szkoląca do licencji CPL może przeprowadzić szkolenie w formie modułowej. Tym samym osoba zainteresowana zdobyciem CPL, rozpoczyna szkolenie składające się z kilku modułów, którego elementem jest zdobycie licencji PPL. Wydaje się, że taka forma kształcenia wypełnia przesłankę kształcenia zawodowego i może podlegać zwolnieniu z podatku VAT. Ponadto, przerwanie szkolenia po zrealizowaniu części modułów nie powinno wykluczyć możliwości zwolnienia tej części szkolenia z podatku VAT, ponieważ założeniem całego szkolenia jest nabycie uprawnień zawodowych[2].

PPL i LAPL(A) a VAT

            Jednocześnie musimy pamiętać, że szkolenia na licencję PPL I LAPLA(A) są wykonywane również przez aerokluby. Podmioty te mają zazwyczaj status stowarzyszenia i wykonują działalność sportową lub związaną z wychowaniem fizycznym. Natomiast ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 UoVAT) usług ściśle związanych ze sportem. Warunkiem jest jednak świadczenie tych usług przez takie podmioty, które nie są nastawione na zysk. Zatem, osiągane przychody z tytułu tych szkoleń muszą być przeznaczane na działalność statutową danego stowarzyszenia. Ustawodawca wskazał również na konieczność świadczenia tych usług na rzecz osób, które uprawiają sport lub uczestniczą w wychowaniu fizycznym. Nie można tego zapisu interpretować zawężająco sprowadzając go jedynie do sportowców, osób zawodowo zajmujących się daną dyscypliną, w tym wypadku lotami np. szybowcowymi[3].

Podsumowanie

            W lotnictwie krąży podobno powiedzenie, że „aby zdobyć milion, należy zainwestować 10 milionów, po jakimś czasie dochodzi się do miliona… bo te dziewięć stopnieje”. Z pewnością nie chodzi w tym wypadku o branżę samą w sobie, bo jest ona jedną z najprężniej rozwijających się branż, ale o konieczność inwestowania dużych środków – jeżeli pragniemy aby nasza pasja stała się pracą, a praca pasją. Mam nadzieję, że ten artykuł wesprze ośrodki szkolące i pozwoli na podjęcie dobrych decyzji. Należy jednak pamiętać, że interpretacje indywidualne wydawane są jedynie w konkretnych stanach faktycznych i prawnych, zatem warto skorzystać ze wsparcia ekspertów.

Autor: Adrian Bogusławski, redaktor portalu TaxFin.pl

[1] Por. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 maja 2011 r. (IPPP3/443-117/11-4/JK).

[2] Por. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2010 r. (ILPP2/443-336/11-4/MR).

[3] Por. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 maja 2011 r. (IPTPP1/443-13/11-4/MW).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *