Likwidacja spółki osobowej a przychód wspólnika

Wskazuje na to art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). W wyjaśnieniu należy wskazać, że wspólnik spółki osobowej ponosi na bieżąco ciężary z tytułu przychodów w takiej spółce, zatem powstanie przychodu z tytułu środków pieniężnych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki prowadziłoby do podwójnego opodatkowania wspólnika.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2013 r. (ILPB1/415-1040/13-2/AA)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *