Likwidacja ulg akcyzowych dotyczących biopaliw

W ustawie o akcyzie zapisano nowe ulgi, ale będą one na niższym niż dotychczas poziomie. Co najważniejsze nie wejdą w życie dopóki nie zgodzi się na nie Komisja Europejska, gdyż stanowią one pomoc publiczną. Proces notyfikacji nowych ulg jest jednak na dość wstępnym etapie i jest prawie pewne, że nie zostaną one zaakceptowane do maja 2011 roku.
Rząd nie zdecydował się na likwidację zwolnienia biopaliw (biodiesla) z opłaty paliwowej i będzie ono nadal obowiązywać po 1 maja 2011 r. Jednak jednocześnie to zwolnienie musi też zostać zaakceptowane przez Komisję.
– Jeżeli proces notyfikacji do Komisji Europejskiej polskich regulacji podatkowych w zakresie opłaty paliwowej od biodiesla nie zostanie przyspieszony podatnicy, którzy będą nadal korzystać z dostępnych zwolnień, mogą być narażeni na ryzyko zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej – komentuje Wojciech Kotala, doradca podatkowy w kancelarii DLA Piper.
 
DLA Piper/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *