Luka w VAT w UE

Brak skuteczności w ściągalności VAT w UE nie zmniejszył się w stosunku do 2012 r., a w 11 państwach członkowskich uległ pogorszeniu(m.in. w Polsce, Estonii, Grecji, Włoszech, Łotwie, Litwie, Rumunii, Słowacji). Zdaniem komisarza UE ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł z uwagi na powyższe, niezbędna jest reforma w systemach poboru podatku VAT w całej UE. Przypomnijmy, iż całkowita różnica między oczekiwaną o faktycznie osiągniętą wartością dochodów z VAT w Polsce wyniosła 26,7 %.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *