Majówkowy zawrót głowy

Czy zatem zawsze, gdy ustawowy dzień wolny od pracy przypada w sobotę (która, zgodnie z obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy, jest dniem wolnym), „tracimy” dodatkowy dzień wolny? Otóż nie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma bowiem obowiązek przyznania pracownikowi dodatkowego dnia wolnego, w przypadku, gdy ustawowy dzień wolny od pracy, przypada w sobotę. Oczywiście dotyczy to tych pracowników, dla których sobota jest dniem wolnym zgodnie z obowiązującym pracownika pięciodniowym tygodniem pracy.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
  • Wyrok TK z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.        

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *