Mały ZUS — kto może skorzystać ?

Przedsiębiorca, po spełnieniu określonych warunków, może skorzystać z ulgi mały ZUS i opłacać składki społeczne od przychodu firmy – opisuje „Business Insider”. 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uiszczania różnych opłat. Wysokość składek ZUS jest jedną z najważniejszych informacji, jakie powinien mieć każdy przedsiębiorca. W początkowej fazie prowadzenia biznesu wysokie koszty utrzymania stanowią podstawową przeszkodę w kontynuowaniu interesów. Nie oznacza to jednak, że właściciel firmy jest zobowiązany do opłacania preferencyjnych składek w całości. Dzięki programowi Mały ZUS można bowiem odliczyć na ulgę przy spełnieniu warunków określonych w art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Do kogo jest skierowany program Mały ZUS od 2022 r.?

Przedsiębiorcy, zainteresowani skorzystaniem z małego ZUS-u od 2022 r., są zobowiązani do spełnienia pewnych wymogów:

  • muszą prowadzić działalność na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych;
  • ich przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć 120 tys. zł.

Mały ZUS umożliwia płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne przez maksymalnie 36 miesięcy w okresie poprzednich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak zgłosić się do programu Mały ZUS?

Bardzo ważne jest, aby złożyć wniosek o mały ZUS w odpowiednim czasie i z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia. Jeśli jest się uprawnionym do ulgi, to od 1 stycznia 2022 r. do końca miesiąca należy zgłosić się do programu. Jeśli przedsiębiorca był uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy, powinien zarejestrować się z kodem 05 90 lub 05 92. Co ważne, do małego ZUS-u powinni zgłosić się również przedsiębiorcy zatrudnieni na etat, którzy spodziewają się rozwiązania umowy o pracę w trakcie roku i chcą skorzystać z tej ulgi. Jednak ci, którzy nie zdążą zrobić tego do końca stycznia, będą musieli poczekać do następnego roku.

mały ZUS w ciągu roku mogą starać się jedynie osoby, które ukończyły 2-letni okres preferencji lub zawiesiły działalność. Dokumenty te należy wówczas złożyć w ciągu 7 dni od:

  • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej po jej zawieszeniu;
  • pierwszego dnia, w którym aplikant spełnia warunki do otrzymania małego ZUS-u (np. zakończył się okres opłacania „preferencyjnych składek” w trakcie roku).

Jeśli przedsiębiorca rozliczał się z małego ZUS-u w ubiegłym roku, nie musi się ponownie rejestrować, jeśli chce korzystać z ulgi ponownie. Należy jednak ponownie obliczyć podstawę wymiaru składek i złożyć w ZUS DRA cz. II lub RCA cz. II wraz z deklaracją rozliczeniową za styczeń.

Ile odliczyć od składki ZUS korzystając z ulgi mały ZUS?

Przed ustaleniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS-u, przedsiębiorca musi obliczyć średni miesięczny przychód uzyskany z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, posługując się określonym wzorem, a następnie zaokrąglić wynik do pełnych groszy. Należy podkreślić, że jeżeli składki społeczne przedsiębiorcy pobierającego świadczenia z małego ZUS-u zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to roczny przychód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym musi zostać powiększony o kwoty tych składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Wówczas, w celu ustalenia podstawy wymiaru składek, przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym należy pomnożyć przez współczynnik 0,5.

Jeżeli przedsiębiorca w poprzednim roku kalendarzowym podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej i nie korzystał ze zwolnienia z VAT od sprzedaży, przez roczny:

1) Przychód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy interpretować jako wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, tj. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług  bez kwoty podatku VAT,

2) Przychód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy interpretować jako roczny przychód z działalności gospodarczej pomnożony przez współczynnik 0,5, określony w pkt 1.

W przypadku osób, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, roczny przychód z działalności gospodarczej należy rozumieć jako roczny przychód z działalności gospodarczej pomnożony przez współczynnik 0,5.

Mały ZUS z zyskiem dla nowych przedsiębiorców

Oprócz zgłoszenia do ZUS odpowiedniego kodu tytułu ubezpieczenia, przedsiębiorca powinien przekazać także informacje dotyczące:

  • formularza podatkowego za poprzedni rok kalendarzowy;
  • rocznego przychodu i dochodu z działalności gospodarczej;
  • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym.

ZUS będzie mógł dzięki temu zweryfikować, czy przedsiębiorca kwalifikuje się do ulgi i czy w związku z tym wartość obliczonej podstawy wymiaru składek jest ustalona prawidłowo.

Co to jest Mały ZUS 

pozwala na wygenerowanie znacznych oszczędności dla firm o niskich dochodach. Opłacanie standardowych składek ZUS często przyczyniało się do zamknięcia firmy, ponieważ zryczałtowane opłaty są znacznym obciążeniem dla mikroprzedsiębiorców. Zaoszczędzone środki można teraz przeznaczyć na rozwój działalności. Należy jednak pamiętać o krokach, jakie trzeba podjąć, by stać się beneficjentem tej ulgi.

Źródło: Business Insider

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o cenach transferowych, zapisz się na webinar


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *