Mały podatnik a SKA

Chodzi o przychód z poprzedniego roku podatkowego, liczony łącznie z należnym podatkiem VAT. Spółka komandytowo – akcyjna od stycznia br. jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.  Tym samym od 1 stycznia 2014 r. SKA może uzyskać status tzw. małego podatnika, pod warunkiem, że spełnia w/w warunki.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *