Mały podatnik w świetle podatku VAT

W pierwszej kolejności ustawodawca wymienił wartość sprzedaży, która w przypadku małego podatnika nie może przekraczać, w poprzednim roku podatkowym, równowartości w złotych, kwoty 1,2 mln euro. W tym miejscu należy wskazać, że przy obliczaniu tej kwoty wliczana jest również kwota podatku. Zgodnie z art. 2 pkt 25 in fine kwota ta obliczana jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku podatkowego. Przy obliczaniu dokonuje się zaokrąglenia do 1000 zł.
Status małego podatnika na gruncie podatku VAT uprawnia do preferencyjnych rozliczeń. Mianowicie, mały podatnik może wybrać do rozliczeń „metodę kasową”. Tym samym obowiązek podatkowy z tytułu dokonywanych przez podatnika VAT dostawa towarów, czy świadczonych usług, powstanie z dniem otrzymania całości lub części zapłaty.
Szczegółowe omówienie tematu znajdziecie Państwo w mojej publikacji, która ukaże się w najbliższym czasie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *