Mandaty skarbowe nie uchowały się przed zmianami

Autor: Maciej Czołpiński, Associate ADN Podatki


W ostatnim czasie wiele kontrowersji (i słusznie) budzi projekt zmian Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, zgodnie z którym planowane jest zniesienie możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego.

Jak się okazuje, to nie jedyna planowana zmiana w zakresie mandatów. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 860) zawarto „między wierszami” kolejną zmianę – tym razem jednak nie w zakresie „zwykłych” mandatów karnych, a w zakresie mandatów karnych skarbowych.

Obecnie Kodeks karny skarbowy przewiduje karę grzywny wymierzaną w drodze mandatu w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2021 roku mandat karny skarbowy może wynieść maksymalnie 5 600 zł.

Zgodnie z art. 4 pkt 3) ww. projektu nowelizacji, art. 48 § 2 Kodeksu Karnego Skarbowego otrzymuje brzmienie: „Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.”

Oznacza to, że stosując minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2021 roku (2800 zł brutto) limit wysokości mandatu będzie wynosił 14 000 zł.

Twórcy projektu uzasadniają swój pomysł „realizacją postulatów praktyki”. Zwiększenie limitu ma służyć objęciu postępowaniem mandatowym szerszego zakresu czynów zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenie skarbowe.

Z jednej strony można dostrzec w tym pomyśle pewne pozytywne konsekwencje – postępowanie mandatowe jest znacznie szybsze i prostsze niż wystąpienie do sądu z aktem oskarżenia dotyczącego wykroczenia skarbowego w celu nałożenia grzywny przewyższającej limit mandatu.

Przyśpieszy to więc część postępowań w sprawie kar, które obecnie były zbyt wysokie, aby wymierzyć je w ramach mandatu, przez co musiało być wszczynane postępowanie sądowe. Zgodnie bowiem z art. 137 § 1 KKS mandat wystawić jedynie gdy nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej niż maksymalna kwota mandatu.

Z drugiej jednak strony, należy pamiętać, że grzywna w formie mandatu może zostać wymierzona także za drobne przewinienia takie jak wadliwe prowadzenie ksiąg. Organom podatkowym również zależy na szybkim zakończeniu sprawy i do drobnych przewinień wykorzystują właśnie postępowanie mandatowe. Zwiększenie limitu może niestety zachęcić organy podatkowe do korzystania z możliwości stosowania wyższych niż obecnie kar. Zupełnie inaczej brzmi przecież mandat w wysokości 5600 zł jako maksymalny wymiar mandatu, a inaczej jako 40% maksymalnej wysokości.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *