Menedżer nie zaoszczędzi na podatku i składce

Członek zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej – stwierdził fiskus. Nie może więc rozliczyć usług zarządzania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Obowiązujące od początku 2022 r. zmiany podatkowe sprawiają, że wiele osób szuka sposobu na niższe daniny. Dużą popularnością cieszy się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w którym składka zdrowotna jest określana kwotowo. Nie wszyscy mogą jednak z niego skorzystać.

Skarbówka uznała w najnowszej interpretacji, że usługi zarządzania spółką to nie pozarolnicza działalność gospodarcza, ale działalność wykonywana osobiście. To oznacza, że świadczący takie usługi członek zarządu nie ma prawa do niższego podatku i niższej składki zdrowotnej.

Taką odpowiedź otrzymał podatnik, który pełni funkcję członka zarządu w trzech spółkach na podstawie kontraktu menedżerskiego – umowy zlecenia. Od kilku lat prowadzi też działalność gospodarczą w zakresie objętym m.in. PKD 70.22.Z „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”. Jako przedsiębiorca zamierza świadczyć usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKWiU 70.22.1) na rzecz spółek celowych z tej samej grupy kapitałowej. Usługi te będzie wykonywać w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu spółek, osobiście, za wynagrodzeniem, na podstawie umowy B2B. Będą obejmować m.in. zarządzanie przedsiębiorstwem, doradztwo i wsparcie w zakresie strategii rozwoju oraz nadzorowanie pracy.

Zapytał, czy może zastosować 15-proc. stawkę ryczałtu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął w tej sprawie negatywne stanowisko. Według skarbówki, osoba pełniąca funkcję członka zarządu nie działa we własnym imieniu, lecz w imieniu spółki. Nie spełnia więc warunku określonego w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Skoro wnioskodawca będzie świadczył usługi na podstawie umowy B2B (zarządu spółkami), przychody z tego tytułu będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Dochody z tego źródła podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ust. 1. To oznacza, że wnioskodawca rozliczy się według skali podatkowej.

„Przychody ze świadczenia usług w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu spółek nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem” – stwierdził dyrektor KIS.

Zaznaczył, że ryczał może być zastosowany wyłącznie dla przychodów osiąganych ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, czyli z działalności gospodarczej. Nie rozlicza się w ten sposób działalności wykonywanej osobiście.

Źródło: Rzeczpospolita

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prawach członka zarządu, zapisz się na webinar

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *