MF: udział gmin we wpływach z podatku PIT w 2023 r. wzrośnie do 38,4%

Udział gmin we wpływach z podatku PIT w 2023 r. wyniesie 38,40 proc., a więc będzie wyższy niż w 2022 r. o 0,06 punktu procentowego – podało Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), w 2023 r. wyniesie 38,40%, a więc będzie wyższy niż w 2022 r. o 0,06 punktu procentowego – napisano w komunikacie resortu. 

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 proc. Zmniejsza się go o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju.

Wskaźnik ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. (art. 89 ust 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).  

Docelowo prognozowane wpływy gmin z tytułu udziału w podatku PIT w 2022 r. mają nieznacznie przekroczyć 41,2 mld zł.

Źródło: Samorząd PAP

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *