MF przyjrzy się interpretacjom dot. dokształcania się przedsiębiorców

Przypomnijmy, iż problem związany jest z brakiem określenia w UoPIT katalogu wydatków związanych z kształceniem i dokształcaniem się przedsiębiorcy, które mogą być zaliczane przez przedsiębiorców do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem podatników taka możliwość wynika z generalnej zasady uregulowanej w art. 22 UoPIT w myśl, której wydatek zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *