MFW: Zwiększanie efektywności inwestycji publicznych w Polsce

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przeprowadził na prośbę Ministra Finansów przegląd polityki i praktyk zarządzania inwestycjami publicznymi w kraju – Public Investment Management Assessment (PIMA). Wynika z niego, że Polska charakteryzuje się relatywnie silnymi odpowiedzialnymi za to instytucjami. Raport PIMA zawiera też zalecenie wzmocnienia wybranych procesów.

Raport wskazuje, że Polska charakteryzuje się relatywnie silnymi instytucjami zaangażowanymi w planowanie, budżetowanie, procedury zamówień i przetargów, zarządzanie realizacją projektów.  Pokazuje też, jak Polska zarządza swoją infrastrukturą publiczną w każdej z trzech faz cyklu zarządzania inwestycjami publicznymi.

Raport PIMA zawiera rekomendacje, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu planu reform mających na celu usprawnienie systemu zarządzania inwestycjami publicznymi. Ocena wykorzystuje ramy PIMA, które są stosowane w 30 krajach na całym świecie. PIMA została specjalnie dostosowana do potrzeb Polski i będzie mogła odgrywać ważną rolę w identyfikowaniu sposobów dalszego wzmacniania instytucji i systemów zarządzania publicznego w kraju, które są odpowiedzialne za planowanie i alokację środków oraz realizację inwestycji publicznych.

PIMA przedstawia kilka zaleceń dotyczących poprawy ww. procesów inwestycyjnych w Polsce. Obejmują one wzmocnienie procesów zarządzania inwestycjami publicznymi m.in. dot. udoskonalenia procesów oceny projektów, wzmocnienie nadzoru nad spółkami publicznymi i partnerstwami publiczno-prywatnymi, zapewnienia kompleksowego i spójnego ujęcia inwestycji publicznych, wprowadzenia standardowych kryteriów wyboru projektów oraz usprawnienia systemów informatycznych związanych z zarządzaniem inwestycjami publicznymi.

PIMA to narzędzie służące ocenie efektywności zarządzania inwestycjami publicznymi w krajach członkowskich MFW. Ewaluacji w ramach PIMA podlegają instytucje zaangażowane w podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji publicznych na trzech etapach: planowanie, alokacja i implementacja.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *