MFW doradza – US dla Dużych Podatników

Zdaniem MFW taki organ odpowiadałaby za kontrolę podatkową największych przedsiębiorstw (odpowiedzialnych łącznie nawet za 50 % przychodów podatkowych). Niestety dodatkowo MFW wskazał na konieczność zwiększania kardy pracowników organów podatkowych odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli do 25 % łącznej liczby pracowników do końca 2015 r. Na szczęście zalecenia MFW mają charakter systemowy i nieobligatoryjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *