MFW zatwierdził Elastyczną Linię Kredytową dla Polski

FCL przyznawany jest krajom o bardzo stabilnych fundamentach makroekonomicznych i zdrowej, przejrzystej polityce gospodarczej. W przekonaniu MFW, FCL wzmocni zdolność polskich władz do skutecznego działania w przypadku ewentualnego pogorszenia sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych.

Udostępnienie Polsce FCL odgrywa istotną rolę z punktu widzenia zewnętrznej stabilizacji gospodarki, bezpieczeństwa gospodarczego państwa, ochrony wartości polskiej waluty oraz wsparcia wiarygodności Polski na międzynarodowych rynkach finansowych, w szczególności w kontekście zawirowań na światowych rynkach papierów skarbowych.

– Wydłużenie okresu obowiązywania i zwiększenie kwoty nowego FCL, na skutek nowych możliwości, które są dostępne dzięki niedawnej reformie instrumentów MFW, pozwoli by FCL odgrywał jeszcze ważniejszą rolę w ochronie Polski przed szokami zewnętrznymi przy jednoczesnym kontynuowaniu wsparcia dla strategii makroekonomicznej władz – wypowiedział się John Lipsky, zastępca szefa MFW, w opublikowanym przez Fundusz komunikacie. – Gospodarka przyspieszyła w 2010 roku, co było podparte niskimi stopami procentowymi, neutralną polityką fiskalną, polepszającym się popytem zewnętrznym i wzrostem zaufania w obliczu drugiej umowy o linię FCL. Patrząc w przyszłość [MFW], prognozuje trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy – dodał.

Podczas konferencji prasowej po przyznaniu Polsce Elastycznej Linii Kredytowej działania rządu skomentował Jim Morsink, szef misji Funduszu do Polski. – Teraz, kiedy gospodarka przyspiesza, przyszedł czas na stopniowe zacieśnianie polityki makroekonomicznej. I tak właśnie władze zadziałały, zawierając w budżecie na 2011 rok nowe działania konsolidujące równowarte ok. 1% PKB. Również, jak Państwu wiadomo, w ostatnich dniach Narodowy Bank Polski podniósł stopy procentowe o 25pb (…) Władze są zdecydowane do dalszego prowadzenia polityki gospodarczej zapewniającej stabilność makroekonomiczną – powiedział Jim Morsink.

Dodatkowo, w opinii MFW, przyznany Polsce FCL będzie pozytywnie oddziaływać na stabilność gospodarczą całego regionu.

Polskie władze zamierzają traktować FCL jako instrument zapobiegawczy i nie zamierzają dokonywać ciągnięć środków w ramach przyznanego instrumentu.

Więcej o przyznaniu Polsce Elastycznej Linii Kredytowej w komunikacie Międzynarodowego Funduszu Walutowego: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr1115.htm. Raport MFW o Polsce znajduje się na stronie: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr1124.pdf

 

MF/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *