Miejsce parkingowe można sprzedać bez PIT

Właściciel miejsca postojowego w hali garażowej uniknie podatku dochodowego, jeśli poczeka pięć lat z jego zbyciem. Od sprzedaży miejsca garażowego płaci się co do zasady 19 proc. podatku. Jednak transakcja będzie zwolniona z podatku po upływie pięciu lat od nabycia.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji nr 0113-KDIPT2-1.4011.532.2022.4.MZ, że sprzedaż miejsca do parkowania rozlicza się tak, jak inne prywatne nieruchomości. Sprawa dotyczyła podatnika, który w maju 2020 r. kupił jako osoba fizyczna miejsce parkingowe w hali garażowej (z odrębną księgą wieczystą). Dwa miesiące później założył jednoosobową działalność, ale miejsce parkingowe nie zostało włączone do majątku firmy. Wynajmuje je i rozlicza przychody według stawki 8,5 proc. Teraz jednak chciałby je sprzedać i zapytał o konsekwencje podatkowe.

Dyrektor KIS uznał, że skoro miejsce parkingowe nie było związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą i nigdy nie było w niej użytkowane, to jego sprzedaż stanowić będzie źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem dochód jest opodatkowany, jeśli transakcja ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podatnik zapłaci 19% PIT

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o PIT od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek wynosi 19 proc. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 ustawy (tj. wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o PIT. Do kosztów zalicza się cenę zapłaconą za miejsce parkingowe określoną w umowie sprzedaży, powiększoną o ewentualne udokumentowane nakłady zwiększające jego wartość.

To oznacza, że podatnik zapłaci 19 proc. PIT od uzyskanego dochodu. Jeśli jednak sprzedaż nastąpiłaby po upływie pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie), byłby zwolniony z zapłaty daniny.

We wcześniejszej interpretacji (nr 0115-KDIT2-3.4011.56.2018.1.AW) dyrektor KIS zgodził się, że za pieniądze ze sprzedaży miejsca postojowego można wykończyć nowy lokal i skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Taką odpowiedź otrzymał właściciel miejsca garażowego, który chce je sprzedać i zainwestować w wykończenie mieszkania. Dyrektor KIS przyznał, że ustawa o PIT pozwala uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości nawet przed upływem pięciu lat od nabycia. Warunkiem jest zainwestowanie pieniędzy we własne cele mieszkaniowe, np. zakup nowego lokalu lub jego wykończenie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Preferencja dotyczy również sprzedaży miejsca postojowego.

Źródło: Rzeczpospolita

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *