Minister finansów opublikował dane finansowe z wykonania budżetu Państwa

Minister Finansów opublikował dane finansowe z wykonania budżety Państwa w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej. Wykonanie budżetu w analizowanym okresie wg danych szacunkowych wynosiło:

  • dochody: 235,0 mld zł, tj. 72,2 %
  • wydatki: 230,1 mld zł, tj. 59,8 %
  • nadwyżka: 4,9 mld zł,
  • Na uwagę zasługują dobre dane dotyczące wzrostu dochodów budżetu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost o 20,5 mld zł. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 15,5 % r/r.

Analizując wpływy z poszczególnych podatków na uwagę zasługuje duży wzrost w ściągalności VATU. Szczegółowe dane przedstawiają się następująco:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 23,5% r/r (tj. ok. 20,3 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,1% r/r (tj. ok. 1,8 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 8,3% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 13,3% r/r (tj. ok. 2,4 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VIII 2017 r. wyniosły  2,9 mld zł, tj. 73% planu.

W okresie styczeń – sierpień 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 25,4 mld zł i było niższe o 7,5 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 230,1 mld zł tj. 59,8 % planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano porównywalną kwotowo wielkość środków na wydatki – 229,5 mld zł, tj. 62,3 % planu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *