Akcyza ma być pobierana także od produktów przeterminowanych

Nowelizacja przepisów zakłada, że zwolnieniu podlegać mają wyłącznie produkty, które znajdowały się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, gdy okazało się, że są nieprzydatne do zużycia, spożycia lub przetworzenia. Oznacza to, że podatnicy utracą możliwość zwolnienia z akcyzy, jeśli produkt stanie się nieprzydatny do spożycia już po zapłaceniu akcyzy.

Na gruncie obecnych przepisów sądy administracyjne dopuszczały także zwolnienie w przypadku wcześniejszej zapłaty akcyzy oraz uzyskanie jej zwrotu. Dlatego też, twierdzenie Ministerstwa Finansów, że nowelizacja jest jedynie doprecyzowaniem obecnych przepisów jest trudne do przyjęcia. Należy podkreślić, iż akcyza to podatek nakładany na konsumpcję określonych grup wyrobów, a więc powinna obciążać wyłącznie towary, które faktycznie stają się przedmiotem konsumpcji. Jeśli natomiast pewna partia wyrobu jest niszczona, ponieważ utraciła przydatność do spożycia, trudno jest racjonalnie uzasadnić objęcie takich niszczonych towarów daniną publiczną. Proponowane zmiany będą niewątpliwie negatywne dla producentów wyrobów akcyzowych, w szczególności piwa i papierosów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *