Kontrola cen transferowych priorytetem administracji skarbowej w 2016 r.!

To kolejne ostrzeżenie ze strony fiskusa, gdyż przedstawiony już Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2016 r., zakładał w tym zakresie szczególny nacisk kontrolny m.in. na usługach finansowych i ubezpieczeniowych, doradztwie podatkowym i prawnym, e – handlu, handlu elektroniką, handlu produktami spożywczymi, handlu tytoniem, handlu paliwami, handlu nieruchomościami.
W przedmiotowej sprawie, MF sugeruje podmiotom stosującym nierynkowe ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi skorzystanie z art. 81 § 1 OP – podatnicy, którzy zdecydują się na dobrowolną korektę deklaracji podatkowej, będą mogli skorzystać z obniżki odsetek za zaległy podatek o 50 %. Co istotne, samo złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny.
Oczywiście próba perswazji dokonywana przez MF jest spowodowana wstępnym ograniczeniem ilości kontroli dokumentacji za lata 2011 – 2015, które wynika zwyczajnie z braków kadrowych wśród specjalistów na co wskazał sam MF ,,(…) a dodatkowo w celu poprawy skuteczności MF dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań (…).”
Jednakże wskazać należy, iż MF oficjalnie zachęcił podatników, którzy stosowali ceny transferowe w latach ubiegłych do złożenia korekt za lata 2011-2015 do końca I kwartału 2016 roku. Dodatkowo, w związku z praktyką dokonywania transferów w ostatnich dniach roku kalendarzowego po to, aby zmniejszyć wykazywany dochód, MF zarekomendował odstąpienie od takich działań w ostatnich dniach grudnia 2015, gdyż w drugim kwartale 2016 takie operacje będą zbadane.
Działania MF należy niewątpliwie odczytać jako kolejną fale związaną z uszczelnieniem systemu poboru i kontroli prawidłowości rozliczania się z podatków. Zmiany wprowadzone nowelizacją w 2013 r. pozwalają organom na szeroką kontrolę i podnoszenie zarzutu niekompletności dokumentacji, w związku z czym wydaje się, iż tym razem zapewnienia MF o ,,szczególnym nacisku” mogą okazać się prawidłowe.
Zachęty, groźby, ostrzeżenia czy inne informacje przedstawiane przez MF przypominają, iż na podatnikach dokonujących transakcji z:
  • podmiotem z tzw. raju podatkowego,
  • z podmiotem powiązanym osobowo bądź kapitałowo po przekroczeniu limitu 100 tys. EUR (jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego), 30 tys. EUR (w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych), 50 tys. EUR (w pozostałych przypadkach),
  • zawierających umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia bądź umowy o podobnym charakterze (limit wynosi 50 tys. EUR),

– są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych obejmujących analizę funkcjonalną danej transakcji i wskazanie oraz zastosowanie konkretnej metody uzasadniającej rynkowość ceny transakcyjnej.

Na zakończenie, należy przypomnieć, iż brak kompletnej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi skutkuje zastosowaniem sankcyjnej stawki podatku w wysokości 50 % w związku zasadnym jest już teraz rozpocząć przygotowywanie/aktualizacje dokumentacji ewentualnie korzystanie z pomocy profesjonalisty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *