Ważność certyfikatu rezydencji

Stan Faktyczny

Bank jako płatnik podatku w celu zastosowania stawek podatkowych przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania powinien dysponować certyfikatami rezydencji podmiotów, na rzecz których dokonywane są wypłaty należności. Certyfikaty powinny potwierdzać rezydencję podatkową powyższych podmiotów w określonych państwach. Natomiast klienci banku przedstawiają certyfikaty: wskazujące datę ważności oraz niewskazujące takiej daty. W związku z powyższym bank zwrócił się do MF z wnioskiem o potwierdzenie, że certyfikat rezydencji zachowuje ważność tak długo, jak długo nie ulega zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny.

Stanowisko MF i komentarz

MF stwierdził, że skoro przepisy nie regulują kwestii terminu ważności certyfikatu rezydencji, należy uznać, iż zachowuje on ważność tak długo, jak długo nie ulega zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny. Należy zgodzić się ze stanowiskiem MF – certyfikat jest, bowiem zaświadczeniem (dokumentem potwierdzającym określony stan faktyczny na dzień jego wydania, a także – o ile wynika to z jego treści – również w przeszłości). Nie może on dotyczyć stanów przyszłych, które mogą, ale nie muszą wystąpić. MF podkreślił, że realizacja jakichkolwiek uprawnień przewidzianych odpowiednią umową o unikaniu podwójnego opodatkowania może nastąpić jedynie w oparciu o certyfikat rezydencji osoby zagranicznej obejmujący dzień dokonania wypłaty. Dlatego też certyfikaty rezydencji przedkładane płatnikom przez podmioty zagraniczne, jeżeli nie wskazują daty, do której obowiązują, to potwierdzają one określony stan faktyczny i zachowują swoją ważność dopóki nie zmieni się przedstawiony w nich stan faktyczny.

Jedna myśl na temat “Ważność certyfikatu rezydencji”

  1. Chyba istotna będzie data zawarcia umowy leasingowej i jej zgłoszenie do us, wtedy będzie można skorzystać z odliczenia VAT tak jak do tej pory

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *