Minister Gospodarki Waldemar Pawlak o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

Minister gospodarki Waldemar Pawlak przypomniał o nieprzeciętnej roli WPR w procedurze aktywizacji ekonomicznej i społecznej terenów wiejskich oraz poprawy koherencji ekonomicznej i społecznej na obszarze UE. Wyjątkowo pozytywnie podsumował potencjał eksportowy branży. – 12 proc. polskiego eksportu w 2009 roku stanowiły produkty rolne – podkreślił wicepremier.

Odnosząc się do założeń przyszłego kształtu WPR, Waldemar Pawlak podkreślił wagę planowanych dalszych uproszczeń tej polityki. – Jej zasady powinny być zrozumiałe dla rolników i podatników – dodał.

– Reformy wymaga zwłaszcza system płatności bezpośrednich, bazujący na przestarzałych i niepasujących do obecnej sytuacji okresach historycznych – zaznaczył.

W opinii ministra gospodarki, ważnym czynnikiem implikującym zrównoważony rozwój rolnictwa i regionów wiejskich jest zapewnienie podobnych warunków konkurencji na jednakowym rynku rolnym.

– Zaoferujmy naszym producentom żywności takie same możliwości, jakie mają rolnicy w krajach sąsiadujących. Jedynie takie rozwiązanie umożliwi trwałość tego sektora, bezpieczeństwo żywnościowe jak również zrównoważony rozwój rolnictwa wspólnotowego – zreasumował.

Minister Rolnictwa Marek Sawicki argumentował z kolei, że WPR nie jest dylematem jednego sektora gospodarki. – Wspólna Polityka Rolna ma sprzyjać całemu społeczeństwu. Z tego też powodu, do dyskusji nad jej przyszłym obrazem zachęcamy różnorodne środowiska i grupy społeczne – oświadczył Minister Sawicki. Przypomniał także, że przed WPR po 2013r. stoją nowe wspólnotowe zadania, związane m.in. z protekcją zasobów naturalnych,  różnorodnością biologiczną, zmianami klimatycznymi oraz energią odnawialną.

***

Wspólna Polityka Rolna odgrywa szczególną rolę w procesie integracji europejskiej a także w realizacji wielu celów wspólnotowych, wybiegających poza schematycznie pojmowane funkcje rolnictwa związane z produkcją żywności. Interlokucja o przyszłości WPR po 2013 r. została zapoczątkowana podczas zakończonego w 2008 r. przeglądu WPR (ang. Heath Check), w zakresie którego skorygowano instrumenty obecnej polityki.

Debata dotycząca przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku została zaaranżowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *