Ministerstwo Finansów obiecuje szybszy zwrot podatku VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej.

W związku ze zmianą przepisów w ustawie VAT z dniem 1 stycznia 2017 roku, usługi budowlane lub budowlano-montażowe wykonywane przez niektóre podmioty objęte zostały tzw. odwrotnym obciążeniem. Zmiana sposobu rozliczania dla takich podmiotów niejednokrotnie poważnie wpływała na płynność finansową przedsiębiorców. Przypomnijmy, że omawiana nowelizacja  spowodowała, że przedsiębiorca świadczący usługi budowlane lub budowlano-montażowe wymienione w załączniku 14 do ustawy VAT będąc podwykonawcą nie wykazuje podatku do zapłaty z tytułu świadczonych usług dla generalnego wykonawcy, ponosi jednak koszty swojej działalności np. paliwo, sprzęt itp. Powoduje to, że w deklaracjach podatkowych VAT składanych przez podwykonawców nagminnie występują nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Oznacza to oczekiwanie na zwrot VAT-u 60 dni lub do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia. Skorzystanie zaś z przyspieszonego 25 dniowego terminu zwrotu VAT-u wraz z nowelizacją ustawy VAT uległo obostrzeniu i nie każdy przedsiębiorca będzie mógł o zwrot w takim terminie wystąpić. Wszystko to negatywnie wpływa na płynność finansową podwykonawców świadczących usługi budowlane. W szczególności trudności finansowe z tego powodu mogą dotknąć mikroprzedsiębiorców, którzy często nie posiadają zbyt dużych rezerw finansowych pozwalających na utrzymanie płynności finansowej.

Mając na uwadze powyższe niedogodności, zgodnie z wypowiedzią podsekretarza stanu, zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej Pawła Cybulskiego z dnia 27.06.2017 r., zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców świadczących usługi budowlane będą realizowane przez organy podatkowe w skróconym czasie, tj. nawet do 15 dni, nie czekając na upływ 25 lub 60-dniowego terminu zwrotu wynikającego ze złożonej deklaracji VAT.
Z wypowiedzi wynika, że niezależnie od ustawowego terminu zwrotu VAT (60 lub 25 dni), organy podatkowe staną na wysokości zadania i dokonają zwrotów w terminie jak informuje MF nawet 15 dni. Ministerstwo stawia jednak warunki do skorzystania z tej preferencji. Tak istotne skrócenie tego terminu będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy w tym czasie zostanie zweryfikowana prawidłowość tego zwrotu. Zasadność zwrotu oczywiście zbada organ podatkowy jednak przedsiębiorca ma to zadanie nieco ułatwić. Mikroprzedsiębiorca bowiem, który działa w branży budowlanej i chce otrzymać zwrot w terminie 15 dni, powinien:

  • dobrowolnie przekazać ewidencję podatkową w formie pliku JPK_VAT za okres, z którego wynika zwrot nadwyżki podatku,
  • przesłać deklarację VAT drogą elektroniczną lub złożyć ją bezpośrednio w urzędzie skarbowym (sposób doręczania deklaracji za pośrednictwem poczty wpływa na czas jej obsługi).

Pierwszy warunek wynika z faktu, iż mikroprzedsiębiorca na chwilę obecną nie ma jeszcze obowiązku przedstawiania ewidencji VAT w formie JPK, chcąc jednak otrzymać szybki zwrot będzie musiał taki warunek spełnić.  Jak tłumaczy Ministerstwo podatnicy, którzy prześlą wraz z deklaracją VAT pliki JPK_VAT, zaprezentują się jako podmioty działające w sposób przejrzysty i transparentny. Czy spójność pomiędzy zapisami w ewidencji VAT w formacie JPK a deklaracją VAT wystarczy aby być przejrzystym i transparentnym podatnikiem? Być może, ponieważ 15 dni to zbyt krótki termin aby dokonać bardziej wnikliwych czynności analitycznych.  Ministerstwo informuje, że działania ograniczą się do minimum.

Pamiętajmy jednak, że to tylko wypowiedź Ministerstwa a nie nowe regulacje w ustawie VAT. W przypadku spełnienia ww. przesłanek i otrzymania zwrotu podatku VAT w terminie np. 60 dni organ podatkowy nie będzie miał obowiązku przedłużania terminu zwrotu a podatnikowi nie będą przysługiwały odsetki od nieterminowego zwrotu podatku VAT.

Jak zatem ostatecznie będą realizowane te obietnice przez Ministerstwo pokaże dopiero praktyka.   

Autor: Marcin Borkowski, Senior Associate, ADN Podatki Sp. z o.o.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *