Ministerstwo Gospodarki jako patronat Imagine Cup 2010

Partycypanci konkursu przy użyciu takich narzędzi, jak Net Framework, Visual Studio, Windows Mobile, realizują projekty, które wychodzą naprzeciw głównym potrzebom obecnych czasów. Uczą się rywalizować wiedzą i zdobytymi umiejętnościami, wykorzystując jednocześnie najnowsze instrumenty techniki. Zwycięskie projekty mają szansę trafić na rynek dzięki podjęciu współpracy z biznesem.

Koncept konkursu Imagine Cup fantastycznie wpisuje się zatem w strategiczne priorytety Ministerstwa Gospodarki, którymi są m.in. wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności. Pragniemy, aby krajowa gospodarka konkurowała nie tylko innowacyjnymi technologiami, ale również wykształconymi kadrami. Te natomiast trzeba kształtować już od najwcześniejszych poziomów edukacji, promując m.in. postawy innowacyjne wśród młodzieży, niesztampowe myślenie i chęć współzawodnictwa.

 

W Polsce konkurs Imagine Cup już trzeci raz organizowany jest w kooperacji z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego (IWP), pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki. IWP, nieodmiennie do lat ubiegłych, będzie troszczył sie o to, by rozwiązania konkursowe w kategorii „Projektowania oprogramowania” były nie tylko zaawansowane technicznie i innowacyjne, ale również uwzględniły aspekt ergonomiczny i estetyczny. Konkurs Imagine Cup jest także swego rodzaju inkubatorem innowacyjności i przedsiębiorczości. W konkursie coraz większy akcent kładzie się na ewaluację biznesowej perspektywy konkursowych projektów, a takze promowanie wśród studentów przedsiębiorczości.
 
***

Konkurs Imagine Cup, organizowany przez Microsoft, jest gigantycznym międzynarodowym przedsięwzięciem technologicznym na świecie, skierowanym do studentów. Tegoroczna odsłona konkursu obejmuje 5 kategorii konkursowych:

   1. Projektowanie gier,
   2. Media cyfrowe,
   3. Projektowanie oprogramowania,
   4. Technologie informatyczne
   5. Projektowanie systemów wbudowanych.

W tym roku konkurs niezmiennie odbywa się pod hasłem „Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości”. Są to m.in. eliminacja skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienie powszechnej edukacji na poziomie podstawowym, promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *