Moment wywozu towarów poza Polskę nie decyduje o rodzaju transakcji

Przepisy nie przewidują w tym zakresie ograniczeń czasowych. Koniecznym warunkiem zaistnienia eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest wywóz towarów poza Polskę, bez względu na moment tego wywozu.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 kwietnia 2011 roku (sygn. I FSK 640/10).
Wyrok NSA jest korzystny dla podatników i potwierdza słuszność wcześniejszego orzeczenia WSA we Wrocławiu z 23 lutego 2011 r., sygn. I SA/Wr  1495/10, które również było pozytywne dla przedsiębiorców. Rozstrzygnięcie NSA w dużym stopniu usuwa podatkowe bariery dla coraz bardziej popularnego wśród przedsiębiorców modelu biznesowego, który zakłada wysoką elastyczność dostawcy w stosunku do nabywcy w zakresie terminów realizacji sprzedaży i faktycznej dostawy towarów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *