Możliwość odliczenia 50% VAT a nabycie towaru we współwłasności

Mianowicie, podatnik jest podatnikiem VAT czynnym, natomiast nabywane towary, czy też usługi, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
W przypadku nabycia towarów we współwłasności należy zauważyć, że własność będzie przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłaścicielom). Jednocześnie,  zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 VATU, podatnik ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej dostawę towaru, co dotyczy także nabycia towaru przez kilku nabywców. Tym samym w wypadku, gdy na każdej fakturze zakupu będą dane podatników (współwłaścicieli) i towar będzie nabywany w częściach równych, wówczas każdemu z podatników będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, w części po 50%, podatku naliczonego.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11.03.2014 r. (IPTPP4/443-911/13-2/JM)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *