Zwrot akcyzy od energii elektrycznej

Przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej spółki Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA od wyroku WSA w Poznaniu z 13 czerwca 2008 r. (sygn. akt I Sa/Po 433/08) oddalającego skargę w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej za miesiąc listopad 2006 r. przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu wyłoniło się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości. NSA przedstawił następujące zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu:

„Czy w świetle art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej powstaje nadpłata w podatku akcyzowym, podlegająca zwrotowi w sytuacji, gdy ciężar podatku poniósł nabywca opodatkowanego towaru?”

W przedmiotowym orzeczeniu NSA uznał, iż art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie stoi na przeszkodzie zwrotowi nadpłaty w podatku akcyzowym, także wtedy gdy ciężar podatku poniósł nabywca opodatkowanego towaru. Innymi słowy nie ma znaczenia fakt, że konsument (ostateczny odbiorca) poniósł ciężar ekonomiczny podatku w cenie energii. Podatnik ma prawo do zwrotu nadpłaty nienależnie zapłaconego podatku, gdy nie poniósł faktycznie jego ciężaru.

Należy również zauważyć, iż stosownie do art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej nadpłatą jest kwota nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Ustawodawca nie przewidział zatem żadnych dodatkowych wymogów formalnych, w tym przede wszystkim przesłanki zubożenia podatnika dla zaistnienia nadpłaty w podatku akcyzowym. W ocenie NSA prawo podatkowe stanowi odrębną gałąź prawa, a pojęcia z prawa cywilnego nie mogą być stosowane w drodze analogii.

NSA zwrócił uwagę, że ETS akceptuje odmowę zwrotu podatków pobranych nienależnie, w sytuacji gdyby taki zwrot powodował bezpodstawne wzbogacenie. Polski ustawodawca zaś nie zdecydował się na wprowadzenie do Ordynacji podatkowej dopuszczonego przez ETS mechanizmu ograniczającego zwrot nadpłat.

Jedna myśl na temat “Zwrot akcyzy od energii elektrycznej”

 1. Z informacji na portalu:
  Stawka VAT dla cateringu a odliczenie podatku
  Dodano: 2010-06-16, 14:02
  Autor: Red.
  Jeden z Czytelników nabył usługę cateringową, która została udokumentowana fakturą VAT, na której znajdują się dwie pozycje. Pierwsza z nich dotyczy dostarczonych posiłków i jest opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 7%, natomiast druga wskazuje na nabycie dostarczonych do posiłku napojów i została objęta stawką podatku VAT w wysokości 22%.

  W związku z tym Czytelnik posiada wątpliwości odnośnie prawidłowości zastosowanej przez sprzedawcę stawki podatku VAT, jak również możliwości odliczenia podatku VAT z opisywanej faktury.

  Odpowiadając na wątpliwości Czytelnika należałoby najpierw zwrócić uwagę, iż przygotowywanie oraz dostarczanie żywności dla odbiorców (tzw. catering) klasyfikowane jest na gruncie PKWiU jako świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 55.52). Usługi takie, na mocy załącznika nr 1 poz 21 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2009 r. nr 224, poz. 1799) opodatkowane są stawką preferencyjną podatku VAT w wysokości 7%. Jednakże z zakresu tejże stawki podatku wyłączone są:

  – sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
  – sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów.

  Ten rodzaj cateringu będzie zatem opodatkowany stawką VAT w wysokości podstawowej, czyli 22%. Zatem w świetle obowiązujących przepisów wystawienie faktury VAT z określeniem na niej dwóch pozycji, opodatkowanych stawką 7% oraz 22% było jak najbardziej prawidłowe. Podkreślić należy również, iż Czytelnik będzie miał możliwość odliczania podatku naliczonego odnośnie pełnej kwoty, która znajduje się na fakturze VAT, o ile opisywana usługa jest związana z czynnościami opodatkowanymi oraz nie dotyczy w części opodatkowanej stawką 22% nabycia napojów alkoholowych. W przypadku nabycia napojów alkoholowych odliczenie w tej części nie będzie podatnikowi przysługiwało.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *