Darowizna kosztem uzyskania przychodu

Należy podkreślić, iż art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  dopuszcza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów wytworzenia lub ceny nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Wskazany przepis nie przewiduje ograniczenia co do wysokości odliczenia. W przeciwieństwie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, odnosi się on również do tych podatników, którzy ponoszą stratę.

Zgodnie z brzmieniem analizowanego przepisu, obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów wytworzenia lub ceny nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, jest możliwe jedynie w przypadku przekazania darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Dodatkowo darczyńca powinien dysponować dowodami wskazującymi, iż obdarowany posiada status organizacji pożytku publicznego. Z racji tego, iż ustawodawca nie określił precyzyjnie formy wspomnianego dowodu, może nim być przykładowo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jedna myśl na temat “Darowizna kosztem uzyskania przychodu”

  1. A co w sytuacji gdy w umowie nie ma ani słowa o zwrocie kosztów za podróz – doliczac do przychodu i ozusowywać…..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *