Czy wykupiony pakiet medyczny lub abonament dla pracownika stanowi przychód do opodatkowania

Można tą sytuację przenieść na zagadnienie sytuacyjne:
Przykład /zdaniem organów podatkowych/.
Firma zakupiła dla 10 pracowników pakiet medyczny na łączną kwotę 8000 zł. Organy podatkowe nakazują, by 8000 zł podzielić przez 10, a wynik 800 zł będzie stanowił kwotę przychodu każdego pracownika. Bez znaczenia zdaniem fiskusa ma fakt, czy ktoś z tej usługi skorzystał czy nie. Efektem ma być dopisanie do wynagrodzenia każdego pracownika po 800 zł.
Odmiennie przedmiotową sytuację prezentują sądy administracyjne, argumentując, że opłata stanowiąca fizycznie ryczałt za usługi medyczne nie da się w żaden sposób przypisać do konkretnego pracownika, a więc tak naprawdę nie jest ona ustalona i nie można jej przypisać konkretnemu pracownikowi. Linia orzecznicza prezentowana przez sądy, a także prezentowane stanowiska praktyków z firm audytorskich idą w kierunku korzystnych rozwiązań dla podatników.
W obecnej sytuacji podstawowym sposobem minimalizacji tego ryzyka jest uzyskanie interpretacji indywidualnej MF (zapewne negatywnej) oraz poddanie jej ocenie przez WSA (prawdopodobnie pozytywnej). W wyroku WSA z 20 stycznia 2009 r. w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1916/08) świadczenia zostały postawione do dyspozycji pracownika i nie jest wiadome czy z nich korzystał (mógł być na przykład na zwolnieniu chorobowym). Różnica pomiędzy interpretacją organów podatkowych a wyrokami sądów polega na tym, że organy nakazują opodatkowanie samego prawa, a sądy faktu skorzystania. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej u.p.d.o.f. w art. 11 nieodpłatne świadczenie jest odnoszone do faktycznego otrzymania, więc nie może być mowy o opodatkowaniu. Orzecznictwo korzystne dla podatników to następujące wyroki:
-Wyrok WSA z 20 stycznia 2009 r. w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1916/08)
– Wyrok WSA w Warszawie z 20 sierpnia 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 625/08)
– – Wyrok WSA w Białymstoku z 17 lutego 2009 r. (sygn. akt SA/Bk 1/09)
– Wyrok WSA w Poznaniu z 2 lutego 2009 r. (sygn. akt I SA/Po 1423/08).
Należy jednak stwierdzić, iż orzecznictwo w tym zakresie jest bogate i wskazuje również wyroki niekorzystne dla podatników, ale stanowią mniej znaczącą linię orzeczniczą. Wszystkie te wyroki wypowiadają się w podobnym tonie, a mianowicie przyrównują dodatkowe świadczenie medyczne do świadczenia o charakterze prywatnym, które zawsze jest opodatkowane. [na przykład Wyrok WSA w Warszawie z 29 września 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 1356/08)]
\"\"
Podstawa prawna:
1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100
2. WSA z 20 stycznia 2009 r. w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1916/08)
3. Wyrok WSA z 20 stycznia 2009 r. w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1916/08)
4. Wyrok WSA w Warszawie z 20 sierpnia 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 625/08)
5. Wyrok WSA w Białymstoku z 17 lutego 2009 r. (sygn. akt SA/Bk 1/09)
6. Wyrok WSA w Poznaniu z 2 lutego 2009 r. (sygn. akt I SA/Po 1423/08)
7. Wyrok WSA w Warszawie z 29 września 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 1356/08)

Jedna myśl na temat “Czy wykupiony pakiet medyczny lub abonament dla pracownika stanowi przychód do opodatkowania”

  1. Zgodnie z art.19a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi – „chwilę wykonania usługi” powinnam rozpoznać zgodnie z datą wystawienia FV przez kontrahenta zagranicznego?

    Skoro zafakturował mnie tzn., że wykonał usługę i to jest ta „chwila”. Np. 15.05.2010r. wystawił fakturę za transport albo za szkolenie on-line, to ja podstawę wyceniam po kursie z dnia 14.05.2010r.(usł.nie są z kategorii wyjątków zg. z art.28a do 28o. Tak?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *