Na czym polega nadzór indywidualny wspólników w spółce z o.o.?

Zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) prawo to obejmuje możliwość przeglądania ksiąg spółki, sporządzania dla własnych celów bilansu, czy też możliwość zażądania wyjaśnień od zarządu. Jednocześnie wspólnicy nie mogą pozbawić tego prawa poszczególnych wspólników uchwałą.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *