Na jakich zasadach może dojść do likwidacji fundacji?

Zasady likwidacji powinny być określone w statucie fundacji. Fundatorem może być zarząd jak również osoba wskazana przez fundatora. Istotnym, jest że likwidator powinien być wpisany do rejestru, podobnie w rejestrze powinno być zaznaczone że fundacja znajduje się w likwidacji. Ponadto w przypadku gdy fundacja prowadzi działalność gospodarczą możliwe jest wszczęcie co do niej postępowania upadłościowego.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *