Na jakich zasadach udzielany jest urlop szkoleniowy?

Tym samym ustawodawca przewidział narzędzia, które umożliwiają podnoszenie kwalifikacji zawodowych, czyli zdobywanie lub uzupełnianie zarówno wiedzy, jak i umiejętności pracownika.
Celem urlopu szkoleniowego jest zatem podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika. Jednocześnie pracownik przebywający na takim urlopie, zachowuje pełne prawo do wynagrodzenia. Istotnym jest, że pracownikowi, który znajduje się na ostatnim roku studiów może przysługiwać nawet 21 dni urlopu, przeznaczonego na przygotowanie pracy dyplomowej, jak również przygotowanie się i ostatecznie przystąpienie do egzaminu. W tym miejscu należy wskazać, że samo podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika, z tytułu których może przysługiwać urlop szkoleniowy, następuje za zgodą albo wręcz z inicjatywy pracodawcy. Ostatecznie pracodawca wyrażający zgodę, czy inicjujący podnoszenie kwalifikacji przez pracownika, może również pokryć dodatkowo koszty związane z samym kształceniem, czy też przejazdami i zakwaterowaniem pracownika.
 
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *