Nagroda dla giełdy za NewConnect

Uroczystość przekazania nagrody WIPO Creativity Award odbyła się 26 marca br. w Sali Notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w ramach międzynarodowej konferencji na temat innowacyjności i kreatywności kobiet w nauce i biznesie zorganizowanej przez GPW, Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urząd Patentowy RP.

Przekazując nagrodę Ludwikowi Sobolewskiemu, prezesowi GPW, Michal Svantner, dyrektor departamentu krajów Europy Środkowo-Wschodniej WIPO, podkreślił jego sukcesy w promowaniu kreatywności w polskiej gospodarce szczególnie dzięki utworzeniu rynku NewConnect, unikatowej platformy wspierającej rozwój innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.

Nagroda WIPO Creativity Award przyznawana jest od 2001 r. za osiągnięcia w dziedzinie promowania własności intelektualnej oraz wdrażania projektów wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne. Wyróżnianie są działania, które skutkują powstaniem wyjątkowych produktów i projektów związanych z zagadnieniem praw autorskich i własności intelektualnej.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization) została utworzona na mocy konwencji podpisanej w Sztokholmie w 1967 r. Od 1974 r. WIPO jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ, której celem jest pogłębianie wiedzy na temat ochrony praw własności intelektualnej na arenie międzynarodowej oraz zapewnienie współpracy administracyjnej w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz praw autorskich.

GPW/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *