Najlepsze od lat wyniki eksportu

eksport

Zdaniem ekspertów Ministerstwa Gospodarki o wysokim tempie odbudowy polskiego eksportu w 2010 r. zadecydowały wyniki wymiany z krajami rozwiniętymi. W ubiegłym roku eksport na te rynki okazał się wyższy o prawie 18 proc. niż w 2009 r. oraz o blisko 3 proc. niż przed dwoma laty. Według analityków resortu gospodarki, eksport do krajów rozwiniętych zdecydowanie szybciej, niż na pozostałych rynkach, odbudował swą pozycję do poziomu sprzed kryzysu.

Z kolei eksport do Wspólnoty Niepodległych Państw w 2010 r. zwiększył się aż o 32 proc. w porównaniu z rokiem 2009 r. Jednocześnie udało się tu uzyskać zaledwie 82 proc. poziomu sprzed 2 lat. Zadecydowały o tym wyniki wymiany z Rosją, gdzie eksport w 2010 r., pomimo dynamicznego wzrostu (o 40 proc.), okazał się o 16,8 proc. niższy niż w 2008 r. Jednocześnie deficyt z Rosją pogłębił się o 3 mld euro w porównaniu z rokiem poprzednim i o 869 mln euro w stosunku do poziomu sprzed dwóch lat. O wzroście deficytu zadecydował ponowny wzrost cen importowanych surowców energetycznych.

import

Import za 2010 r. (o wartości 130,9 mld euro) wzrósł o 21,7 proc. w porównaniu z rokiem 2009. Jego poziom okazał się o ok. 8 proc. niższy niż w roku przedkryzysowym. Tym samym tempo jego odbudowy okazało się wyraźnie wolniejsze niż po stronie eksportu.

pogłębienie deficytu

rezultacie deficyt obrotów towarowych pogłębił się o 4,2 mld euro w porównaniu z 2009 r., ale skala tego pogłębienia okazała się jednak stosunkowo umiarkowana. Stąd poziom deficytu za rok ubiegły okazał się prawie o połowę niższy od notowanego przed kryzysem rekordowego poziomu ponad 26 mld euro.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *