Najlepszy przyjaciel człowieka z podatkiem

Właściciele psów oprócz niewątpliwego obowiązku dbania o swoich czworonogów muszą pamiętać, iż zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych posiadanie psa wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. Opłata za posiadanie jednego psa pozostaje w dyspozycji samorządów, a jej wysokość nie może przekroczyć w 2015 r. kwoty 121,50 PLN. W tym miejscu wskazać należy, iż z zapłaty podatku zwolnione są osoby niepełnosprawne (zwolnienie z opodatkowania dotyczy jednego zwierzęcia, które pełni funkcję asystującego przy znacznym stopniu niepełnosprawności), osoby starsze powyżej 65 r.ż. (zwolnienie z opodatkowania dotyczy jednego psa w gospodarstwie domowym) oraz rolnicy (zwolnienie z opodatkowania dotyczy dwóch psów w obrębie gospodarstwa domowego, ograniczenia ilościowe nie dotyczą rolników płacących podatek rolny od gospodarstw rolnych). Statystyki wskazują, iż podatek regulują praktycznie wyłącznie właściciele psów zarejestrowanych w miejskich ewidencjach (tj. posiadający chip).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *